अनुवाद (मराठी): बिपीन देशमाने

Contributed Articles

खवल्या मांजर: कोरोना विषाणूचा दरम्यानचा वाहक?

खवल्या मांजर: कोरोना विषाणूचा दरम्यानचा वाहक?

- [field_author]

संशोधकांनी दक्षिण चीनमधून मिळवलेल्या खवल्या मांजरांच्या गोठवलेल्या ऊतींच्या नमुन्यांमधून सार्स-कोवी-2शी संबंधित कोरोनाविषाणू ओळखून काढले आहेत. ज्यांना सार्स-कोवी-2 संबंधित कोरोनाविषाणूंचा संसर्ग होऊ शकतो असे ज्ञात सस्तन प्राणी खवली मांजरे आणि वटवाघळे हे दोनच आहेत, आणि खवली मांजरे विषाणूच्या प्रसारात मध्यस्थ आश्रयी असू शकतात असा अंदाज आहे.

 

नवीन कोरोनाविषाणूच्या जीनोमपासून आपण काय शिकू शकतो?

नवीन कोरोनाविषाणूच्या जीनोमपासून आपण काय शिकू शकतो?

- [field_author]

या लेखात, जीनोमच्या अनुक्रमांमुळे नवीन कोरोनाविषाणूचा उगम कोठे झाला, या विषाणूवर लस तयार करता येईल का अशा काही प्रश्नांची उकल होण्याबाबत वैज्ञानिकांना मदत कशी झाली, याचा खुलासा केलेला आहे.

 

नवीन कोरोनाविषाणू उत्क्रांत होत आहे का?: भाग २

नवीन कोरोनाविषाणू उत्क्रांत होत आहे का?: भाग २

- [field_author]

‘नवीन कोरोनाविषाणू उत्क्रांत होत आहे का?: भाग १’ या लेखात जगात सार्स-कोवी-2 च्या जीनोममधील उत्परिवर्तनांसंबंधी केलेल्या वेगवेगळ्या अभ्यासांविषयी माहिती होती, तर या दुसऱ्या भागात, भारतात या विषाणूच्या जीनोमच्या अनुक्रमांच्या अभ्यासांमधील काही कळीच्या निष्कर्षांविषयी चर्चा केलेली आहे.