लेखक (इंग्रजी): नितीश महापत्रा, धन्या आर., जननी व्ही.

Contributed Articles

कोविड-19 महामारीच्या काळात अतिरक्तदाबाशी लढाई

कोविड-19 महामारीच्या काळात अतिरक्तदाबाशी लढाई

- [field_author]

अतिरक्तदाब हा कोविड-19च्या काही रुग्णांमध्ये एक सहविकार बनला आहे. अशा काही रुग्णांसाठी हा विकार धोका ठरू शकतो, असा एक अंदाज आहे. कोविड-19 च्या महामारीच्या काळात अतिरक्तदाबाशी सामना कसा करावा, याचे विहंगावलोकन करण्याच्या उद्देशाने प्रस्तुत लेख लिहिलेला आहे.