संपादन: विजय ज्ञा. लाळे, बिपीन देशमाने

Contributed Articles

क्रिस्पर तंत्रज्ञान: कोविड-19 विरुद्ध जनुकीय आघात

क्रिस्पर तंत्रज्ञान: कोविड-19 विरुद्ध जनुकीय आघात

- [field_author]

क्रिस्पर हे जनुक-संपादन तंत्रज्ञान वापरून नवीन कोरोनाविषाणूची क्रियाशीलता कशी रोखता येते, अशा नवीन अभ्यासाबाबत या लेखात माहिती आहे.