gene

क्रिस्पर हे जनुक-संपादन तंत्रज्ञान वापरून नवीन कोरोनाविषाणूची क्रियाशीलता कशी रोखता येते, अशा नवीन अभ्यासाबाबत या लेखात माहिती आहे.
 
A new study explores the possibility of using CRISPR, a gene-editing tool, to inhibit the activity of the novel coronavirus