அச்சம் சொல்ல முடியாததை அறிவியல் சொல்லும்

கொரோனா வைரஸ் (புதிய வகை) பற்றிய தகவல்கள். இந்தியாஅலியன்ஸ் டிபிடி வெல்கம் டிரஸ்ட் தயாரித்த இந்த விளக்கப்படம் முதலில் இங்கு தோன்றியது: https://www.indiaalliance.org/news/415. அதை எங்கள் இணையதளத்தில் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்கியமைக்கு நன்றி.